2651400921 6947907972 Θωμά Πασχίδη 18, Ιωάννινα koshios@hotmail.com